skip to Main Content

3 av 4 leser andres SMS

3 av 4 leser andres SMS

Tre av fire unge mobilbrukere smugleser andres SMS, men bare en av 100 synes det er OK, viser en svensk undersøkelse.

Back To Top